Skupina EPH bude do roku 2050 uhlíkově neutrální a plánuje investice do bezuhlíkové budoucnosti za více než 2,4 miliardy Euro

Skupina EPH prokázala, že i v nejobtížnějších podmínkách dokáže maximálně šetrně a udržitelně zabezpečit všem svým zákazníkům stabilní přepravu i dodávku komodit, nebo energií. Navíc oproti sledovanému roku 2015, přestože došlo ke zvýšení obejmu výroby elektřiny snížila emise CO2 o 38 % a SO2 dokonce o 70 %, do roku 2030 se emise CO2 sníží o 60 % oproti roku 2021. Meziročně došlo k 20 % nárůstu výroby tepla z obnovitelných zdrojů. V minulém roce skupina vyprodukovala 3,959 GWh čisté elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tedy o 8 % více než v tom předcházejícím. Byly zahájeny investice v řádu stovek mil. EUR do nejmodernějších paroplynových elektráren připravených na budoucí využití vodíku. Skupina rovněž provozuje moderní bateriová úložiště v Německu a ve Spojeném království.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/skupina-eph-bude-do-roku-2050-uhlikove-neutralni-a-planuje-investice-do-bezuhlikove-budoucnosti-za-vice-nez-24-miliardy-euro/