Revitalizace brownfieldu na Velkomoravské přilákala pozornost vědců. Lokalita se stane součástí výzkumu

Projekt výstavby nové městské čtvrti Nová Velkomoravská se již od svých počátků těší pozornosti nejen veřejnosti, ale i vědecké komunity a to konkrétně Ústavu geoniky Akademie věd ČR, která projevila zájem začlenit probíhající revitalizaci bývalých vojenských objektů do svého výzkumného šetření. Získané informace se pak uplatňují v postupech, nebo doporučeních pro revitalizace dalších objektů.

Zdroj:

https://www.rsre.cz/news/revitalizace-brownfieldu-na-velkomoravske-prilakala-pozornost-vedcu-lokalita-se-stane-soucasti-vyzkumu/