Projekt revitalizace starých nádrží pokračuje. U Kojetína se chystá robotické centrum pro on-line nakupování

Mezi hlavní přínosy spolupráce společnosti Accolade a Panattoni, jenž připravují na Olomoucku výstavbu odpovídající nejmodernějším trendům internetového maloobchodu, můžeme zařadit vznik nových kvalifikovaných pracovních míst a rozvoj i ekonomický růst lokality. Projekt za více než 3 mld. CZK, zahrnující revitalizaci areálu na území bývalých usazovacích nádrží cukrovaru v Kojetíně, bude moci nabídnout až 2000 pracovních míst.

Vícepatrová budova o půdorysné ploše 52 tis m2 bude profitovat z ideálního umístění mimo rezidenční zástavbu s přímým napojením na D1 i z nedalekého železničního koridoru. Areál bude koncipován tak, aby minimalizoval dopady uhlíkové stopy na životní prostředí.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/141/projekt-revitalizace-starych-nadrzi-pokracuje-u-kojetina-se-chysta-roboticke-centrum-pro-on-line-nakupovani