Portfolio dluhopis

Co je dluhopis?

Dluhopis je vhodný pro investory, kteří chtějí vyšší zhodnocení než nabízí terminované s spořící účty, ale zároveň jsou ochotni podstoupit větší riziko, jelikož dluhopisy nepodléhají zákonnému pojištění vkladů. V ČR velice oblíbená forma investice, která nechybí téměř v žádném portfoliu. Můžete narazit na neveřejné emise (zde může být problém s předčasným odprodejem), veřejné emise (obchodované na burze)

U výběru dluhopisu bychom měli zohledňovat kromě úroku a doby vázanosti hlavně zajištění dluhopisu, emitenta, který příslušný dluhopis vydává. Nejčastěji se budeme setkávat se státním dluhopisem nebo korporátním dluhopisem.

Na co bychom si měli dát pozor u státních dluhopisů:
– jaký stát emisi dluhopisů vydává
– jaké má zadlužení
– historie vydaných emisí
– úrokové riziko (u fixních kupónů klesá cena dluhopisu pokud dojde k růstu sazeb centrální banky)
– inflace (pokud úrok nedosahuje inflace, investor znehodnocuje své prostředky)

Na co bychom si měli dávat pozor u korporátního dluhopisu:
– rating
– je firma součástí většího celku
– jedná se o účelovou společnost založenou pro vydávání cenných papírů
– kdy společnost vznikla
– historie společnosti
– finanční výkazy společnosti za 5let (klesající/rostoucí obrat, zisk, dluhy, záporné cash flow, aktiva/pasiva)
– majetek společnosti
– majitelé společnosti a řídící managment
– je firma transparentní
– komunikuje firma
– business plán
– v jakém působí odvětví
– je zadluženost podle ukazatel čistý dluh/EBITDA vyšší jak 5
– za jakým účelem dluhopis vydává
– vydává veřejnou nebo neveřejnou emisi
– o jaký dluhopis se jedná
– možnost předčasného odprodeje
– emisní podmínky, prospekt emitenta (pouze u veřejné emise)
– čím vyšší výnos, tím větší riziko

Nezapomeňte, že vydáním emise dluhopisů narůstá dluh společnosti. Výběr vhodného emitenta není snadný a neznamená, že velké společnosti, společnosti s dobrým marketingem jsou jistota, proto se raději obraťte na profesionály nebo si příslušný dluhopis nechte posoudit nezaujatým odborníkem.

Jednoduchý a rychlý nástroj pro počáteční posouzení dluhopisů od Ministerstva financí České republiky