Nemovitostní fond CZECH FUND rozšířil portfolio o dva české retail parky

Do svého portfolia zaměřeného na kombinaci potravinářských provozoven, doplněných o prodejce denní potřeby, přidal nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENTS FUND dva plně pronajaté retail parky s průměrnou délkou expirace nájemních smluv přesahující 4 roky. Akvizicí retail parků Centro Ostrava Retail Park a Most Retail Park získává fond dalších 14 000 m2 pronajímatelné plochy.

Zdroj:

https://www.drfg.cz/news/nemovitostni-fond-czech-fund-rozsiril-portfolio-o-dva-ceske-retail-parky/