Komentář skupiny Arca Capital k tvrzením týkající se účetní uzávěrky za rok 2019

Přestože skupina poskytla k otázkám relevantní odpovědi, byly tyto odpovědi buď vynechány nebo dezinterpretovány a proto považuje za nutné své stanovisko poskytnout v plném znění.

Bilanční suma individuální účetní uzávěrky za rok 2019 činí více jako 713 mil. EUR. Ztráta z hospodářské činnosti o hodnotě 9,6 mil. EUR nevybočuje z běžného rámce, jelikož jde o holdingovou společnost a zisky se realizují po exitu projektu případně dividendou z dceřiných společností.

Mezi nejhodnotnější aktiva patří podíly v dceřiných společnostech, které jsou v hodnotě vlastního jmění, oproti předchozím rokům, kdy byly uvedeny v obstarávací ceně.

Konsolidovaná účetní uzávěrka podle mezinárodních standardů IFRS bude teprve zveřejněna, v tuto chvíli se jedná pouze o předběžné výsledky.

Na hospodářském výsledku se samozřejmě projevily nové akvizice z oblasti bankovnictví, real estate, energetiky a zdravotnictví.

V položce „Spolupráca a poradenstvo“ jsou zaúčtované veškeré náklady spojené s různými druhy poradenských služeb, investiční či jinou spoluprací pro společnost. Neobsahuje pouze náklady na odměny za vyhledávání a zprostředkování investičních příležitostí a pravidelný odborný servis, ale také komplexní náklady s realizací směnkového programu. Na správnost dohlíží licencovaná auditorská společnost. Všechny náklady byly ve standardní výši a tvrzení o možném „odlievání majetku“ společnost kategoricky odmítá.

Spolupráci s obchodními partnery iniciovalo ještě bývalé vedení skupiny.

Skupina by ráda upozornila také na to, že se někdo pomocí anonymních dopisů snaží sabotovat snahu společnosti o dosáhnutí co nejvyššího možného uspokojení věřitelů skupiny.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/aktuality/komentar-skupiny-arca-capital-k-tvrdeniam-tykajucim-sa-uctovnej-zavierky-za-rok-2019