J&T ARCH INVESTMENTS za posledních 12 měsíců zhodnotil majetek investorům o 12,17 %

Za třetí kvartál roku 2021 majetek pod správou fondu vzrostl o 31 % díky zhodnocení portfolia i novému primárnímu úpisu investičních akcií. K 30.9.2021 činila aktiva fondu 9,7 mld. CZK, jedná se o 12,17 % nárust investičních akcií v korunové třídě s hodnotou 1,1255 CZK a 11,98 % nárust v eurové třídě s hodnotou 1,1224EUR za posledních 12 měsíců.
V tomto kvartále došlo k rozšíření portfolia o investice v oblasti energetiky, developmentu nebo soukromého vzdělávání.
Doposud největší investice ve výši 140 mil. CZK byla provedena do minoritního podílu společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, která má za cíl sdružit podíly Patrika Tkáče a skupiny J&T na společných investičních projektech s Danielem Křetínským.
Došlo k rozšíření portfolia o dva developerské projekty na Slovensku z oblasti rezidenčního bydlení i maloobchodu a uzavření prodejních smluv s globálním nemovitostním  fondem EQT Exeter s tím, že vypořádání bude probíhat v návaznosti na dostavbě jednotlivých hal.
V oblasti vzdělávání se jednalo o spoluinvestici do 23% podílu ve vzdělávací skupině JK Education.

Zdroj:

https://www.jtfg.com/media-servis/1185600-jt-arch-investments-za-poslednich-12.html