EPH plánuje snížení emisí ze stávajících zdrojů o 60 % do konce desetiletí a plnou uhlíkovou neutralitu do roku 2025

Jejich strategie nespočívá v pouhých divesticích zdrojů s vysokou uhlíkovou stopou, které jsou převedeny na jiného vlastníka, ale ve skutečné realizaci energetické transformace, kdy dochází k profesionálně řízenému ukončování vysoko emisního zdroje s jeho přímým nebo nepřímým nahrazením nízkoemisním nebo bezemisním zdrojem. EPH snížilo emisní stopu od roku 2014 do roku 2020 téměř o polovinu, což znamená roční úsporu 21 mil tun CO2, navíc celkem 81 % energie v minulém roce bylo vyprodukováno z bezemisních či nízkoemisních zdrojů.

Skupina do roku 2030 přestane používat uhlí jako palivo pro výrobu elektřiny a tepla ve všech zemích kde působí, kromě Německa, kde bude postupovat v souladu se zákonem o ukončení využívání uhlí, na jejímž základě bude celonárodně ukončena do roku 2038. Při transformaci svých aktivit skupina dbá na zachování stability dodávek, bezpečnosti, cenové dostupnosti i podpory místních ekonomik v dotčených regionech.

V České republice dojde do roku 2029 k přestavění hnědouhelných tepláren na nízkoemisní zdroje tepla i elektřiny.

EPH si klade za cíl stát se jedním z evropských lídrů ve výrobě, přepravě a skladování vodíku, jenž považuje za důležitý pilíř bezemisní energetiky, proto připravuje několik projektů na budování vodíkových technologií.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/eph-planuje-snizeni-emisi-ze-stavajicich-zdroju-o-60-do-konce-desetileti-a-plnou-uhlikovou-neutralitu-do-roku-2050/