Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) oznamuje navzdory náročným tržním podmínkám rekordní výsledky za rok 2021

Konsolidované tržby celé skupiny EPH za rok 2020 vzrostly na 18,9 mld. EUR, oproti roku 2019, kdy byly 8,5 mld. EUR. EBITDA se zvýšila o 5 % na hodnotu 2,1 mld. EUR. Ukazatel volné peněžní toky (Free Cash Flow) je na hodnotě 1,4 mld. EUR. Poměr čistého zadlužení zůstal meziročně beze změny. Ukázalo se, že obchodní model kombinace výroby elektřiny (EP Power Europe) a přenosu, distribuce a skladování plynu a distribuce elektřiny i tepla (EP Infrastructure) je velmi odolný. Na rekordních výsledcích se nejvíce podílela společnost EP Power Europe s 85 % nárustem EBITDA, čímž nejenom vykompenzovala pokles EBITDA o 21 % společnosti EP Infrastructure.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/energeticky-a-prumyslovy-holding-a-s-eph-oznamuje-navzdory-narocnym-trznim-podminkam-rekordni-vysledky-za-rok-2021/