Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) dosáhl v loňském roce výborných hospodářských výsledků, navzdory komplikované situaci způsobené pandemií Covid-19

Stabilita i odolnost skupiny EPH oproti tržním výkyvům je dána především povahou jejího podnikání. V roce 2020 dosáhly konsolidované tržby skupiny EPH 8,5 mld. EUR, oproti roku 2019, kdy byly na hodnotě 8,6 mld. EUR, proforma adjusted EBITDA zůstala na stejné úrovni jako v roce 2019 a to na 2,1 mld. EUR. Ukazatel čistého dluhu v roce 2020 se snížil z 2,4násobku proforma adjusted EBITDA v roce 2019 na dvojnásobek. Celých 92 % hrubého provozního zisku skupiny EPH pocházelo z bezemisních provozů nebo nízkoemisních zdrojů.

Skupina se snaží přispívat k plnění globálních cílů v oblasti snižování CO2. Oproti roku 2014 se společnosti v roce 2020 podařilo ušetřit 21 mil. tun CO2. Následně v letech 2021 – 2023 bude skupina uzavírat uhelné elektrárny ve Francii, Německu a Velké Británii s celkovým instalovaným výkonem 1 865 MW.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/energeticky-a-prumyslovy-holding-a-s-eph-dosahl-v-lonskem-roce-vybornych-hospodarskych-vysledku-navzdory-komplikovane-situaci-zpusobene-pandemii-covid-19/